تورپاق مسله سي(نظر سنجي و سوالاتي در مورد ادعاي ارضي اكراد )(((آزمايشي)))

ايجاد سوالهايي در مورد ادعاهي اكراد 5

پنجشنبه 29 تیر 1391

يكي ديگر از فاكتورهاي تاثيرگذار در مسئله ي كرد معادلات بين المللي و منطقه اي است، مثلا نقشه ي آمريكا براي ايجاد خاورميانه ي بزرگ  و اختصاص  نقش مهم و اساسي براي اكراد و وعدههاي شكل گيري كردستان بزرگ ، و حمايت آشكار ديگر كشورهاي غربي از كردها وهمچنين افزودن حرارت مسئله ي كرد در كشور هم نژاد توركيه يكي ديگر از فاكتورهاي تاثير گذار در مسائل داخلي و مناسبات ملت تورك آزربايجان جنوبي و اكراد بوده است،بنابراين جوياي نظر شما فعالين حركت ملي را در اين باره هستيم؟بؤلوم :
یازار : تورپاق


بلاگا گؤره


    با توجه به افزايش روز افزون چشم دوزي و ادعاي اراضي از طرف اكراد بر سرزمينهاي باستاني آزربايجان جنوبي و همچنين لزوم تمركز بيشتر و مواضع روشنتر فعالين حركت ملي و ملت تورك آزربايجان جنوبي با اين جنگ نرم و هر از گاهي سخت از طرف همسايه ي غربي و جنوب غربي(اكراد) كه از طرف دولتهاي بزرگ نيز مورد حمايه قرار گرفته ما را بران ميدارد با ايجاد اين وبلاگ اهميت موضوع را گوش زد كرده باشيم.
    لطفا با جواب گويي به سوالات مطرح شده البته تا حد ممكن با اسامي حقيقي ما را بهتر نتيجه گيري در رابطه با اين مسئله ي مهم ياري كنيد ، جوابها و نظرات خود را به آدرس زير ارسال كنيد:
    torpaq.az@gmail.com

بؤلوم لر

     

سون یازیلار

باغلانتی لار

     

یولداش لار

آرشیو

سایغاج