تورپاق مسله سي(نظر سنجي و سوالاتي در مورد ادعاي ارضي اكراد )(((آزمايشي)))

ايجاد سوالهايي در مورد ادعاهي اكراد 3

چهارشنبه 28 تیر 1391

يكي ديگر از مسايل مهم، خط مشي مسلحانه بيشتر احزاب و جريانات اكراد است كه بيشترين صدمه و آسيب اين نوع مبارزه نسيب مردم عادي و عامي مي شود، از آنجايي كه ميدان درگيري اين احزاب با سپاه و ديگر ارگانهاي نظامي ايران در درون سرزمينهاي تاريخي آزربايجان است، متاسفانه آمار بيشتر قربانيان و كشته شدگان از ملت تورك آزربايجان جنوبي مي باشد، اين مسله علاوه بر آسيبهاي انساني فراوان موجب ايجاد يك فضاي نظامي و پادگاني در آزربايجان غربي شده  و بر شدت سركوبها افزوده است ، در واقع اين خط مشي و متد مبارزه ي اكراد بيشترين ضررهايش متوجه ملت آزربايجان جنوبي مي گردد تا افراد و يگانهاي نظامي سپاه يا ديگر ارگانهاي نظامي حاكميت، فلذا خواستار بيان نقطه نظرات فعالين حركت ملي كه متدشان در مبارزه براي آزادي ، مبارزات دمكراتيك و مدني است در خصوص اين اظهارات هستيم؟بؤلوم :
یازار : تورپاق


بلاگا گؤره


    با توجه به افزايش روز افزون چشم دوزي و ادعاي اراضي از طرف اكراد بر سرزمينهاي باستاني آزربايجان جنوبي و همچنين لزوم تمركز بيشتر و مواضع روشنتر فعالين حركت ملي و ملت تورك آزربايجان جنوبي با اين جنگ نرم و هر از گاهي سخت از طرف همسايه ي غربي و جنوب غربي(اكراد) كه از طرف دولتهاي بزرگ نيز مورد حمايه قرار گرفته ما را بران ميدارد با ايجاد اين وبلاگ اهميت موضوع را گوش زد كرده باشيم.
    لطفا با جواب گويي به سوالات مطرح شده البته تا حد ممكن با اسامي حقيقي ما را بهتر نتيجه گيري در رابطه با اين مسئله ي مهم ياري كنيد ، جوابها و نظرات خود را به آدرس زير ارسال كنيد:
    torpaq.az@gmail.com

بؤلوم لر

     

سون یازیلار

باغلانتی لار

     

یولداش لار

آرشیو

سایغاج