تورپاق مسله سي(نظر سنجي و سوالاتي در مورد ادعاي ارضي اكراد )(((آزمايشي)))

ايجاد سوالهايي در مورد ادعاهي اكراد 6

پنجشنبه 29 تیر 1391

به نظر مي رسد فعالين حركت ملي آزربايجان جنوبي تا كنون از اتخاذ يك راهكار منسجم  و يكپارچه در مورد مسئله ي كرد و ادعاهاي آنان و تغيير تركيب جمعيتي آزربايجان جنوبي ناتوان بوده اند، با ذكر توضيح راهكاري كه شما فعالين حركت ملي پيشنهاد مي كنيد كدام است؟بؤلوم :
یازار : تورپاق

ايجاد سوالهايي در مورد ادعاهي اكراد 5

پنجشنبه 29 تیر 1391

يكي ديگر از فاكتورهاي تاثيرگذار در مسئله ي كرد معادلات بين المللي و منطقه اي است، مثلا نقشه ي آمريكا براي ايجاد خاورميانه ي بزرگ  و اختصاص  نقش مهم و اساسي براي اكراد و وعدههاي شكل گيري كردستان بزرگ ، و حمايت آشكار ديگر كشورهاي غربي از كردها وهمچنين افزودن حرارت مسئله ي كرد در كشور هم نژاد توركيه يكي ديگر از فاكتورهاي تاثير گذار در مسائل داخلي و مناسبات ملت تورك آزربايجان جنوبي و اكراد بوده است،بنابراين جوياي نظر شما فعالين حركت ملي را در اين باره هستيم؟بؤلوم :
یازار : تورپاق

ايجاد سوالهايي در مورد ادعاهي اكراد 4

چهارشنبه 28 تیر 1391

ملت تورك آزربايجان در سال 1324 به رهبري شهيد سيد جعفر پيشه وري بر عليه دستگاه حاكم شوونيزمي فارس قيام كرده و با حمايت و پشتي باني از قاضي محمد رهبر اكراد برگ درخشاني از تاريخ را به آنها رقم زدند كه در پرسه ملت شدنشان مي توانست نقش اساسي را ايفا كند ،  چرا كه اكراد براي نخستين بار در تاريخ مي توانستند حكومت و سرزميني براي خود داشته باشند، با وجود چنين خدمت ارزنده ي ملت آزربايجان به اكراد شاهد آن هستيم كه در سال 1358 و در قتل و عام مردم سولدوز با اشتباهات استراتژيكي حزب دمكرات كردستان ، ملت تورك آزربايجان در برابر توسعه طلبي و ادعاهاي اراضي اين حزب قرار مي گيرد، به نظر شما فعالين حركت ملي آزربايجان جنوبي آيا امكان دوباره ي ائتلاف و اتحاد و همكاري ميان احزاب اكراد با حركت ملي آزربايجان جنوبي وجود دارد؟ اگر جواب مثبت باشد مواضع و راهكارهاي موجود چگونه مي تواند باشد و اگر جواب منفي است لطفا دلايل آن ذكر گردد؟َبؤلوم :
یازار : تورپاق

ايجاد سوالهايي در مورد ادعاهي اكراد 3

چهارشنبه 28 تیر 1391

يكي ديگر از مسايل مهم، خط مشي مسلحانه بيشتر احزاب و جريانات اكراد است كه بيشترين صدمه و آسيب اين نوع مبارزه نسيب مردم عادي و عامي مي شود، از آنجايي كه ميدان درگيري اين احزاب با سپاه و ديگر ارگانهاي نظامي ايران در درون سرزمينهاي تاريخي آزربايجان است، متاسفانه آمار بيشتر قربانيان و كشته شدگان از ملت تورك آزربايجان جنوبي مي باشد، اين مسله علاوه بر آسيبهاي انساني فراوان موجب ايجاد يك فضاي نظامي و پادگاني در آزربايجان غربي شده  و بر شدت سركوبها افزوده است ، در واقع اين خط مشي و متد مبارزه ي اكراد بيشترين ضررهايش متوجه ملت آزربايجان جنوبي مي گردد تا افراد و يگانهاي نظامي سپاه يا ديگر ارگانهاي نظامي حاكميت، فلذا خواستار بيان نقطه نظرات فعالين حركت ملي كه متدشان در مبارزه براي آزادي ، مبارزات دمكراتيك و مدني است در خصوص اين اظهارات هستيم؟بؤلوم :
یازار : تورپاق

ايجاد سوالهايي در مورد ادعاهي اكراد 2

چهارشنبه 28 تیر 1391

مهاجرت و اسكان اكراد باعث شده است تا برخي از احزاب و جريانات كردها نسبت به قسمتي از اراضي تاريخي آزربايجان جنوبي چشم طمع بورزند، و در راستاي روياي ايجاد كردستان بزرگ اين اراضي تاريخي آزربايجان جنوبي و ملت تورك را ضميمه ي خاك خود اعلام كنند، اين سياستهاي توسعه طلبانه اراضي كه به كرات در بيانيه هاي احزاب و گروههاي اكراد ديده شده كه با سياستهاي پشت پرده ي برخي كشورها نيز همراهي و همپوشاني شده موجب شكل گيري مسئله كرد و نگراني از اين موضوع در افكار عمومي و افكار روشنفكران ملت تورك آزربايجان جنوبي شده است، از آنجايي كه اين احزاب و جريانات اكراد خواسته و يا ناخواسته براي ايجاد درگيري و تنش ميان ملت تورك و كردها در منطقه قدم برمي دارند، نظر صريح و روشن شما فعالين حركت ملي را در اين موضوع خواستاريم؟بؤلوم :
یازار : تورپاق

ايجاد سوالهايي در مورد ادعاهي اكراد 1

چهارشنبه 28 تیر 1391

1-يكي از مسائل مهم  و حساس در طي چند سال اخير، تغيير تركيب جمعيتي آزربايجان جنوبي از طريق مهاجرت و اسكان اكراد در شهرهاي آزربايجان جنوبي مي باشد. با توجه به حجم و اندازه ي مهاجرتهاي صورت گرفته از جانب كردها و همچنين تبعات ناگوار ابن مساله از نقطه نظر اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي براي ملت تورك آزربايجان جنوبي، بنظر مي رسد كه دستهايي پشته پرده ي اين سياست تغيير اتنيكي منطقه وجود دارد، لطفا با شرح دلايل اين اقدام سياسي و عوامل آن نظر خودتان را راجب نحوه ي مقابله با اين موضوع بيان فرمائيد؟بؤلوم :
یازار : تورپاق

[1]

بلاگا گؤره


    با توجه به افزايش روز افزون چشم دوزي و ادعاي اراضي از طرف اكراد بر سرزمينهاي باستاني آزربايجان جنوبي و همچنين لزوم تمركز بيشتر و مواضع روشنتر فعالين حركت ملي و ملت تورك آزربايجان جنوبي با اين جنگ نرم و هر از گاهي سخت از طرف همسايه ي غربي و جنوب غربي(اكراد) كه از طرف دولتهاي بزرگ نيز مورد حمايه قرار گرفته ما را بران ميدارد با ايجاد اين وبلاگ اهميت موضوع را گوش زد كرده باشيم.
    لطفا با جواب گويي به سوالات مطرح شده البته تا حد ممكن با اسامي حقيقي ما را بهتر نتيجه گيري در رابطه با اين مسئله ي مهم ياري كنيد ، جوابها و نظرات خود را به آدرس زير ارسال كنيد:
    torpaq.az@gmail.com

بؤلوم لر

     

سون یازیلار

باغلانتی لار

     

یولداش لار

آرشیو

سایغاج